ผู้บริหาร

นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์
ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โทร. 0931243919
อีเมล์ : kiwlom242@gmail.com

ดร.ดำรงค์ รอดสิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โทร. 0955394595
อีเมล์ : damrong2864@gmail.com

นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โทร. 0829870257
อีเมล์ : pornniwat16@gmail.com