ผู้บริหาร

นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์
ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ดร.ดำรงค์ รอดสิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม