ประชาสัมพันธ์ สพม.สคสส
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 27 มกราคม 2565 (อ่าน 3) 27 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 26 มกราคม 2565 (อ่าน 4) 26 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 25 มกราคม 2565 (อ่าน 6) 25 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 24 มกราคม 2565 (อ่าน 7) 24 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 23 มกราคม 2565 (อ่าน 12) 23 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 มกราคม 2565 (อ่าน 13) 22 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 21 มกราคม 2565 (อ่าน 12) 21 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 20 มกราคม 2565 (อ่าน 14) 20 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 19 มกราคม 2565 (อ่าน 19) 19 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 18 มกราคม 2565 (อ่าน 9) 18 ม.ค. 65
สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สร้างหน่วยงานในระบบ MOE SAFETY CENTER โรงเรียนในสังกัด ๒๐ โรงเรียน ครบ 100% (อ่าน 11) 17 ม.ค. 65
วันครูประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 13) 16 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 16 มกราคม 2565 (อ่าน 10) 16 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 15 มกราคม 2565 (อ่าน 11) 15 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 14 มกราคม 2565 (อ่าน 9) 14 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 12 มกราคม 2565 (อ่าน 15) 12 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 11 มกราคม 2565 (อ่าน 17) 11 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 10 มกราคม 2565 (อ่าน 18) 10 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 9 มกราคม 2565 (อ่าน 19) 09 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 8 มกราคม 2565 (อ่าน 18) 08 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 6 มกราคม 2565 (อ่าน 18) 06 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 5 มกราคม 2565 (อ่าน 17) 05 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 4 มกราคม 2565 (อ่าน 31) 04 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 3 มกราคม 2565 (อ่าน 18) 03 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 2 มกราคม 2565 (อ่าน 18) 02 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 1 มกราคม 2565 (อ่าน 15) 01 ม.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 28 ธันวาคม 2564 (อ่าน 18) 29 ธ.ค. 64
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมิกา ชัยคณาพิบูลย์ นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล ที่สอบวัดระดับทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ อันดับที่ 1 ของจังหวัดสมุทรสงคราม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสอ (อ่าน 36) 28 ธ.ค. 64
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญาชล ไม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ที่ได้รับรางวัล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเ (อ่าน 24) 28 ธ.ค. 64
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ (อ่าน 22) 28 ธ.ค. 64