ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขต ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมติดตามการดำเนินงานข (อ่าน 10) 07 มิ.ย. 66
เวลา ๑๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉ (อ่าน 9) 03 มิ.ย. 66
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื (อ่าน 40) 31 พ.ค. 66
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขต ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." (อ่าน 13) 31 พ.ค. 66
เวลา ๑๕.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่ว (อ่าน 16) 30 พ.ค. 66
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล (อ่าน 20) 30 พ.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป (อ่าน 13) 30 พ.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไห (อ่าน 9) 29 พ.ค. 66
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน พฤ (อ่าน 11) 29 พ.ค. 66
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สุมทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานกรรมการ คัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้น ต่อต้านการทุจริต ภายใต้โ (อ่าน 12) 29 พ.ค. 66
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวธัญญรัศม์ ฤาชา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี (อ่าน 13) 29 พ.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สุมทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสข (อ่าน 10) 28 พ.ค. 66
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สุมทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคัดเลือกระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึ (อ่าน 20) 26 พ.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สุมทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ในการดำเนินงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ (อ่าน 21) 26 พ.ค. 66
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำหนังสือจิตนครนครหลวงของโลกและสัมมาทิฏฐ (อ่าน 23) 24 พ.ค. 66
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม "โต๊ะข่าว" ครั้งที่ ๗/๒ (อ่าน 29) 24 พ.ค. 66
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นายดำรงค์รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขต ร่วมรับชมรายการ (อ่าน 19) 24 พ.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นายดำรงค์รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคาร (อ่าน 25) 22 พ.ค. 66
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานการอบรมการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่าน ผ่านระบบวิดีทัศน์ออนไ (อ่าน 20) 22 พ.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถ (อ่าน 27) 20 พ.ค. 66
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรร (อ่าน 22) 19 พ.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประ (อ่าน 29) 19 พ.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ่าน 36) 15 พ.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และก (อ่าน 28) 15 พ.ค. 66
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนายนฤพันธ์ ทวีสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 26) 15 พ.ค. 66
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนายดำรงค์ รอดสิน นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังก (อ่าน 32) 10 พ.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร ส (อ่าน 37) 10 พ.ค. 66
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมรับรับชมรายการ (อ่าน 25) 10 พ.ค. 66
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำบลบาง (อ่าน 37) 09 พ.ค. 66
เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ (อ่าน 26) 09 พ.ค. 66