ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางรำไพ ลือความดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธ (อ่าน 12) 26 ม.ค. 66
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดกา (อ่าน 10) 26 ม.ค. 66
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เดินทางไปร่วมงานการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีกาศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิท (อ่าน 15) 25 ม.ค. 66
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต (อ่าน 9) 25 ม.ค. 66
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (อ่าน 17) 23 ม.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม คณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้ (อ่าน 10) 23 ม.ค. 66
เวลา ๐๗.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรร (อ่าน 18) 19 ม.ค. 66
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมรับชมรายการ "พ (อ่าน 19) 18 ม.ค. 66
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดการแข่งขันกีฬาวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ให้เกียรติ Kick Off เ (อ่าน 21) 17 ม.ค. 66
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีสงฆ์ แ (อ่าน 17) 17 ม.ค. 66
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และคณะอนุกรรมก (อ่าน 26) 11 ม.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข (อ่าน 17) 11 ม.ค. 66
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่า (อ่าน 16) 11 ม.ค. 66
เวลา ๑๘.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ,ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.อนันต์ (อ่าน 13) 11 ม.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ,ดร.ดำรงค์ รอดสินรองผู้อำนวยการสพม.สคสส ,คณะกรรมการในการรับนักนักเรียน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ควา (อ่าน 18) 11 ม.ค. 66
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวธัญญรัศม์ ฤๅชา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการแนะแนว และแผนกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั (อ่าน 8) 10 ม.ค. 66
เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันครู คร (อ่าน 29) 09 ม.ค. 66
เวลา ๐๙.๔๕ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ครบรอบ ๔๓ ปี ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา (อ่าน 16) 09 ม.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ มหกรรมวิชาการ Open House ๒o๒๒ “เข็มทิศการเรียนรู้สู่พลโลกที่ผาสุข” (Learning Compass to Well-being Citizen) ณ โรงเร (อ่าน 20) 06 ม.ค. 66
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจากพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร (อ่าน 33) 05 ม.ค. 66
เวลา ๑๔.๓๑ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสมุทรสงคราม ลงนามถวายพระพรและ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลู (อ่าน 39) 27 ธ.ค. 65
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเ (อ่าน 32) 26 ธ.ค. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗o ปี (อ่าน 26) 26 ธ.ค. 65
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเมินกิจกรรมเด็กและเยาวชนดี มีคุณธรรม จ (อ่าน 41) 22 ธ.ค. 65
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวอรประภา รัตนปัญญา นักวิชาการศึกษา ร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (อ่าน 29) 22 ธ.ค. 65
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลื (อ่าน 26) 22 ธ.ค. 65
เวลา ๐๖.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ (อ่าน 23) 22 ธ.ค. 65
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (อ่าน 38) 21 ธ.ค. 65
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งท (อ่าน 19) 21 ธ.ค. 65
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต (อ่าน 18) 21 ธ.ค. 65