ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
การพัฒนาทัศนคติ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดย นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เผยแพร่นวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรมเชิงบวก ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และความสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ผ่านแนวทางการดำเนินการ 5 ขั้นตอน กล่าวคือ 1.สร้างภูมิคุ้มกัน 2.การค้นหา 3.การรักษา  4.การเฝ้าระวัง 5.การบริหารจัดการ  เชื่อมโยงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผู้พัฒนานวัตกรรม : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,23:58   อ่าน 566 ครั้ง