ประชาสัมพันธ์ สพม.สคสส
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ซ.๐๘/๖๕ การซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,20:06   อ่าน 48 ครั้ง