ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำหนังสือจิตนครนครหลวงของโลกและสัมมาทิฏฐ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,17:12   อ่าน 23 ครั้ง