ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม "โต๊ะข่าว" ครั้งที่ ๗/๒
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,17:12   อ่าน 29 ครั้ง