ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,15:37   อ่าน 18 ครั้ง