ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นางสาวณัฐนรี มีจันทร์ นักวิชาการพัสดุ และนายจักรกฤษณ์ พุทธวิถี นักวิเคราะห์นโยบายแ
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,16:34   อ่าน 13 ครั้ง