ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบ
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,16:34   อ่าน 16 ครั้ง