ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและมวลชนร่วมกิจกรรม และแจกชุดตรวจ ATK ในการดำเนินการ
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,16:25   อ่าน 17 ครั้ง