ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวอรประภา รัตนปัญญา นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (โต๊ะข่าว) ณ ห้องประชุมท่าจีน (
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,16:48   อ่าน 20 ครั้ง