ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,16:47   อ่าน 15 ครั้ง