ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมนานาจิตตัง
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,16:47   อ่าน 13 ครั้ง