ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นายจักรกฤษณ์ พุทธวิถี นักวิเคราะห์นโยบายและแผ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,16:38   อ่าน 27 ครั้ง