ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าประชุมการตรวจ ติด
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,16:17   อ่าน 17 ครั้ง