ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นคณะกรรมการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวณรินทร น้อยพิทักษ์ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,20:11   อ่าน 49 ครั้ง